S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

VOP a Reklamačný poriadok » Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok pre zákazníkov internetového obchodu
www.pemid.sk


Úvod

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho – internetového obchodu (prevádzkovateľom je Miroslava Dršmanová  PEMID, Stošice 913, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 46563849,DIČ: 1048827967, IČ DPH: SK1048827967)

a kupujúcich v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamačný poriadok je prílohou Všeobecných obchodných podmienok www.pemid.sk.


Záručná doba
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste alebo v doklade o kúpe vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste alebo v doklade o kúpe.


Uplatnenie reklamácie
Spolu so zakúpeným tovarom predávajúci vydá kupujúcemu riadne vyplnený a potvrdený záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto vydania záručného listu doklad o kúpe (faktúra).
Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného
odkladu (podľa §622 Obč. zák.)maximálne však do 30 kalendárnych dní. Ak sa chyba nedá opraviť ponúkne sa zákazníkovi výmena tovaru v prípade,že sa už takýto tovar nenachádza na sklade zákazník si môže vybrať iný z aktuálne ponúkaných produktov v rovnakej cene poprípade môže zákazník žiadať o vrátenie peňazí. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila.

POZOR: Zakúpený tovar nevracajte na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

ZTllO